ദൈവ ദൂതർ പാടുന്നു – മെഗാ ഫിനാലെ സ്റ്റേജ് ഷോ

Posted by admin on August 15, 2023 in UPCOMING EVENTS

സംഗീത ചരിത്രത്തിൽ ഇതാദ്യമായി…
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സന്യസ്ത ഗായകരെ കണ്ടെത്താനുള്ള തൃശൂർ അതിരൂപതാ കലാസദൻ ഒരുക്കുന്ന നൂതന സംരംഭം
ദൈവ ദൂതർ പാടുന്നു.
ആഗസ്റ്റ് 15 ന് മുൻപായുള്ള ഓൺ ലൈൻ ഒഡിഷൻ റൗണ്ടിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞടുക്കപ്പെടുന്ന 10 വീതം വൈദികരേയും സന്യാസിനികളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി മികച്ച ഓർക്കസ്‌ട്രേഷനോടു കൂടിയ മെഗാ ഫിനാലെ സ്റ്റേജ് ഷോ.
ഓരോ വിഭാഗത്തിലും വിജയികൾക്ക് ആകർഷകമായ ക്യാഷ് അവാർഡും മെമെന്റോയും പ്രശസ്തി പത്രവും.
നിങ്ങളുടെ എൻട്രികൾ ആഗസ്റ്റ് 15 ന് മുൻപ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക.
9847136627
9847967578
9567836306

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ENQUIRY FORM

We are glad that you preferred to contact us. Please fill our short form and one of our friendly team members will contact you back.

X
QUICK ENQUIRY